ÜRÜNLER

DİCLE KİMYA 2024 ÜRÜN LİSTESİ
ASETON PERKLORETİLEN PERKLORETİLEN (BEFAR - ÇİN / ORJ. VARİLDE)
BUTİL ASETAT PERKLORETİLEN (SPOLCHEMIE - ÇEKYA / ORJ. VARİLDE
BUTİL GLİKOL PM 
BUTİL GLİKOL ASETAT PMA
BUTİL DİGLİKOL  STREN MONOMER
BUTİL DİGLİKOL ASETAT TRİMETİLPROPAN (TMP)
CYCLOHEXANONE TRİKLORETİLEN 
DERİ KİMYASALI BALATA TEMİZLEYİCİ (HEGZAN'DAN ÜRETİM)
Dİ ETİLEN GLİKOL (DEG) ENDÜSTRİYEL TİNER (TOLUEN'DEN ÜRETİM)
ETİL ASETAT FIRIN TİNER (KSİLEN'DEN ÜRETİM)
İZO BUTANOL FIRIN TİNER SN (SOLVENT NAFTA'DAN ÜRETİM)
İZO PROPİL ALKOL (IPA) FIRIN TİNER 100 (SOLVESSO 100)
MATBAA KİMYASALI (ETİL ALKOL'DEN ÜRETİM) FIRIN TİNER 150 (SOLVESSO 150)
METİL ASETAT KOKUSUZ TİNER H (ISOPAR-H)
METİL ETİL KETON (MEK) KOKUSUZ TİNER D-40
MONO ETİLEN GLİKOL (MEG) KOKUSUZ TİNER D-60
METİL İZO BUTİL KETON (MİBK)  KOKUSUZ TİNER D-80
METİLEN KLORİD  KOKUSUZ TİNER D-100
MONO PROPİLEN GLİKOL (MPG) SELÜLOZİK TİNER
N.BUTANOL SENTETİK TİNER (WHITE SPIRIT'TEN ÜRETİM)
   

Ürünler tankerli, varilli veya IBC'li olarak olarak temin edilebilmektedir.
Sevkiyatlar kendi tankerlerimiz ve araçlarımız ile yapılmaktadır.
Dicle Kimya Dicle Kimya Dicle Kimya Dicle Kimya Dicle Kimya Dicle Kimya Dicle Kimya Dicle Kimya Dicle Kimya Dicle Kimya Dicle Kimya
Dicle Kimya 2019 © Tüm Hakları Saklıdır.
Dicle Kimya Ticaret ve Sanayi A.Ş. kimyevi hammadde sektöründe yaklaşık 42 senelik bir geçmişe sahiptir.

Dicle Kimya A.Ş. olarak boya, ambalaj, temizlik ürünleri, deri, kauçuk, matbaa, tekstil, metal, otomotiv, polyester, mürekkep, emprime baskı, yapı kimyasalları, serigrafi, kodlama gibi birçok çeşitli sektörlere hizmet vermektedir.

İstanbul’un iki yakasında firmamıza ait her biri 5000’er metrekare, toplam 1000 tonun üzerinde tank kapasitesi olan dolum depolama ve üretim tesislerimiz mevcuttur (Tuzla Kimyacılar Organize Sanayi Bölgesi ve Yenibosna, Bahçelievler). Ürün sevkiyatlarımızın tamamı kendimize ait tankerlerimiz ve araçlarımızla yapılmaktadır.

Ürünlerimiz:
Aseton
Balata Temizleyici (Hekzan’dan üretim)
Butil Glikol
Butil Asetat
Cyclohexanone (Siglohekzanon)
Deri Kimyasalı
Di Etilen Glikol (DEG)
Etil Asetat
İzobutanol
Izo Propil Alkol (IPA)
Matbaa Kimyasalı
Metil Asetat
Mono Etilen Glikol (MEG)
Metil Etil Keton (MEK)
MIBK (Metil İzoButil Keton)
Metilen Klorid
Mono Propilen Glikol (MPG)
N-Butanol
Perkloretilen
PM (Metil Proxitol)
PMA (Metil Proxitol Asetat)
Stren Monomer
TMP (Tri Metil Propan)
Trikloretilen
Endüstriyel Tiner (Toluen’den Üretim)
Fırın Tiner (Ksilen’den Üretim)
Fırın Tiner SN (Solvent Nafta’dan Üretim)
Fırın Tiner 100 (Solvesso 100’den üretim)
Kokusuz Tiner D40
Kokusuz Tiner D60
Selülozik Tiner
Sentetik Tiner (White Spirit’ten Üretim)
ENGLISH
ÜRÜNLER

ÜRÜNLER

DİCLE KİMYA 2024 ÜRÜN LİSTESİ
ASETON PERKLORETİLEN PERKLORETİLEN (BEFAR - ÇİN / ORJ. VARİLDE)
BUTİL ASETAT PERKLORETİLEN (SPOLCHEMIE - ÇEKYA / ORJ. VARİLDE
BUTİL GLİKOL PM 
BUTİL GLİKOL ASETAT PMA
BUTİL DİGLİKOL  STREN MONOMER
BUTİL DİGLİKOL ASETAT TRİMETİLPROPAN (TMP)
CYCLOHEXANONE TRİKLORETİLEN 
DERİ KİMYASALI BALATA TEMİZLEYİCİ (HEGZAN'DAN ÜRETİM)
Dİ ETİLEN GLİKOL (DEG) ENDÜSTRİYEL TİNER (TOLUEN'DEN ÜRETİM)
ETİL ASETAT FIRIN TİNER (KSİLEN'DEN ÜRETİM)
İZO BUTANOL FIRIN TİNER SN (SOLVENT NAFTA'DAN ÜRETİM)
İZO PROPİL ALKOL (IPA) FIRIN TİNER 100 (SOLVESSO 100)
MATBAA KİMYASALI (ETİL ALKOL'DEN ÜRETİM) FIRIN TİNER 150 (SOLVESSO 150)
METİL ASETAT KOKUSUZ TİNER H (ISOPAR-H)
METİL ETİL KETON (MEK) KOKUSUZ TİNER D-40
MONO ETİLEN GLİKOL (MEG) KOKUSUZ TİNER D-60
METİL İZO BUTİL KETON (MİBK)  KOKUSUZ TİNER D-80
METİLEN KLORİD  KOKUSUZ TİNER D-100
MONO PROPİLEN GLİKOL (MPG) SELÜLOZİK TİNER
N.BUTANOL SENTETİK TİNER (WHITE SPIRIT'TEN ÜRETİM)
   

Ürünler tankerli, varilli veya IBC'li olarak olarak temin edilebilmektedir.
Sevkiyatlar kendi tankerlerimiz ve araçlarımız ile yapılmaktadır.
Dicle Kimya Dicle Kimya Dicle Kimya Dicle Kimya Dicle Kimya Dicle Kimya Dicle Kimya Dicle Kimya Dicle Kimya Dicle Kimya Dicle Kimya
Dicle Kimya 2019 © Tüm Hakları Saklıdır.
ENGLISH
ÜRÜNLER

ÜRÜNLER

DİCLE KİMYA 2024 ÜRÜN LİSTESİ
ASETON PERKLORETİLEN PERKLORETİLEN (BEFAR - ÇİN / ORJ. VARİLDE)
BUTİL ASETAT PERKLORETİLEN (SPOLCHEMIE - ÇEKYA / ORJ. VARİLDE
BUTİL GLİKOL PM 
BUTİL GLİKOL ASETAT PMA
BUTİL DİGLİKOL  STREN MONOMER
BUTİL DİGLİKOL ASETAT TRİMETİLPROPAN (TMP)
CYCLOHEXANONE TRİKLORETİLEN 
DERİ KİMYASALI BALATA TEMİZLEYİCİ (HEGZAN'DAN ÜRETİM)
Dİ ETİLEN GLİKOL (DEG) ENDÜSTRİYEL TİNER (TOLUEN'DEN ÜRETİM)
ETİL ASETAT FIRIN TİNER (KSİLEN'DEN ÜRETİM)
İZO BUTANOL FIRIN TİNER SN (SOLVENT NAFTA'DAN ÜRETİM)
İZO PROPİL ALKOL (IPA) FIRIN TİNER 100 (SOLVESSO 100)
MATBAA KİMYASALI (ETİL ALKOL'DEN ÜRETİM) FIRIN TİNER 150 (SOLVESSO 150)
METİL ASETAT KOKUSUZ TİNER H (ISOPAR-H)
METİL ETİL KETON (MEK) KOKUSUZ TİNER D-40
MONO ETİLEN GLİKOL (MEG) KOKUSUZ TİNER D-60
METİL İZO BUTİL KETON (MİBK)  KOKUSUZ TİNER D-80
METİLEN KLORİD  KOKUSUZ TİNER D-100
MONO PROPİLEN GLİKOL (MPG) SELÜLOZİK TİNER
N.BUTANOL SENTETİK TİNER (WHITE SPIRIT'TEN ÜRETİM)
   

Ürünler tankerli, varilli veya IBC'li olarak olarak temin edilebilmektedir.
Sevkiyatlar kendi tankerlerimiz ve araçlarımız ile yapılmaktadır.
Dicle Kimya Dicle Kimya Dicle Kimya Dicle Kimya Dicle Kimya Dicle Kimya Dicle Kimya Dicle Kimya Dicle Kimya Dicle Kimya Dicle Kimya
Dicle Kimya 2019 © Tüm Hakları Saklıdır.