Kamu Bilgilendirme Metni

1. AMAÇ

Bu doküman; Dicle Kimya Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’nin faaliyetleri sırasında, muhtemel endüstriyel kazaların önlenmesi için uyguladığı tedbir ve önlemler hakkında ilgili tarafların (Halk/kamu birimleri/ziyaretçileri vb.) bilgilendirilmesi için hazırlanmıştır.

2. KAPSAM

02.03.2019 tarihli 30702 sayılı yayınlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmeliğin Ek-1‘inde yayınlanan ve bu tehlikeli maddelerden Dicle Kimya Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’nin faaliyetleri sırasında depoladığı/kullandığı veya operasyonlarına dahil ettiği proseslerdeki faaliyetleri kapsar.

3. TANIM VE TARİFLER

BKÖP: Büyük Kaza Önleme Politikası

Kuruluş: Dicle Kimya Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

Yönetmelik: Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik

4. BKÖP FAALİYETLERİ HAKKINDA KAMUOYUNA BİLGİLENDİRME

4.1.Kuruluşun İsmi ve Tam Adresi:

Kuruluşun faaliyet belgesinde kayıtlı ticari ismi; Dicle Kimya Ticaret ve Sanayi A.Ş. olup Aydınlı-KOSB Mahallesi Tuna Caddesi No:4 Tuzla/İstanbul adresinde faaliyetlerini yürütmektedir.

4.2.Kuruluşun’un Yönetmelik Kapsamı

Dicle Kimya Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik Madde-7’de belirtilen gerekliliklere uygun bir şekilde Çevre, Şehircilik ve İklimlendirme Bakanlığı bildirim sistemini kullanarak gerekli beyanlarını yapmış ve alt seviyeli kuruluş olarak belirlenmiştir. Kuruluş kapsamı gereği bu yönetmeliğe tabidir ve madde-10’da hazırlanması istenen “Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi’ni” hazırlayarak kayıt altına almıştır.

4.3.Kuruluşun Faaliyeti Hakkında Basit Özet Bilgi

İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi, Tuna Cad. No:4 Tepeören mevkiinde, 4756,92 m2 yüzölçümlü alan üzerinde, 750 m2 yüzölçümlü kapalı alanda yer almaktadır. Kuruluş “Solvent Bazlı Sıvı Malların Depolanması, Pazarlanması ve Tiner İmalatı” konularında faaliyet göstermektedir.


Kimyasal Maddelerin Firmadaki Sınıflandırma Kategorileri

1-Alkoller

2-Solventler

 

Firmada Bulunan Tehlikeli Maddelerin SEA Yönetmeliği Zararlılık İşaretleri ve Tehlike Tanımları

  

Tanımlama

Kategori

Zararlılık Açıklaması

 

P5C Alevlenir Sıvılar

 

P-Fiziksel Kategori

 

H225: Kolay alevlenir sıvı ve buhar.

H226: Alevlenir sıvı ve buhar. 

 

 

H1 (Akut Toksik)

H3 (BHOT)

 

 

H- Sağlık Kategorisi

H301 + H311 + H331: Yutulduğunda, ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda toksiktir.

H370: Organlarda hasara yol açar (Gözler, Merkezi sinir sistemi).

 

E2 (Sucul Ortam İçin Zararlı)

 

E- Çevre Kategorisi

H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki


4.4.Büyük Kazaya Sebep Olabilecek Tehlikeli Maddelerin Temel Zararlılık Açıklamaları

Çevre, Şehircilik ve İklimlendirme Bakanlığına bildirilen kimyasalların temel zararlılık kodları bilgileri aşağıdaki gibidir.
4.5.Kuruluşta Büyük Bir Kaza Olması Durumunda Yapılacaklara Dair Bilgi

4.5.1. Kuruluş İçerisinde Uygulanacak Adımlar

Yukarda belirtilen tehlikeli maddelerden kaynaklı büyük endüstriyel bir kaza yaşanması durumunda fabrika içerisinde hazırlanan ve dökümante edilmiş olarak bulunan “Acil Durum Eylem Planı” direktifleri doğrultusunda acil durum yönetimi başlatılarak planda belirtilen gereklilikler uygulamaya alınır.

· Kuruluş içerisinde uygun donanıma sahip, eğitimli bireylerden oluşan acil durum müdahale ekipleri bulunmaktadır. Bu birimler olay yerine gider ve olay yeri güvenliğini kendini riske etmeyecek şekilde sağlar.

· Bir yandan olay yeri güvenliği sağlanmaya çalışırken, bir yandanda olaya müdahale edilmek üzere bağlı bulunulan Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İtfaiye Birimi aranarak olay ihbarı gerçekleştirilir. Talep edilmesi durumunda aşağıdaki bilgileri paylaşılır.

o Kazanın oluşumu ve gelişim seyri.

o Acil durumu yönetmekle sorumlu olan kişinin isim ve iletişim bilgileri.

· Kuruluş içerisindeki acil durum müdahale ekibi, İtfaiye, acil servis hizmetleri ve kolluk kuvvetlerinin olay yerine ulaşması ile acil destek hizmetlerinin himayesine girer ve tüm kontroller artık bu servisler ile sağlanır. Gerekli müdahale yöntemleri uygulanarak olay kontrol altına alınır.

· Olayın nedenleri ve tekrarlanmaması için alınması gereken önlemlerin neler olduğu ile ilgili değerlendirme toplantıları yapılır ve kayıt altına alınır.


4.5.2. Olay Sırasında Kuruluş Çevresinde Bulunanların Yapması Gerekenler


 

Kuruluşta Yaşanacak Büyük Endüstriyel Kazadan Nasıl Haberim Olur?

·        Televizyon kanalları ve radyo frekansları ile

·        Acil durum destek ekiplerinin sirenleri (İtfaiye, Ambulans, Polis, Jandarma, Sivil Toplum Örgütleri vb.

·        Anonslar (Duyuru vb.)

 

Tehlikeli Bir Durum/Endüstriyel Bir Kaza Olduğunu Nasıl Anlarım?

·        Olay yerindeki görsel izlenimler (Ateş, duman vb.)

·        Yüksek bir patlama sesinin duyulması

·        Her zamanki doğal durumdan farklı bir koku hissedilmesi

·        Göz ve boğazda yanma hissi/tahriş duygusu

·        Mide bulantısı gibi beklenmeyen durumların hissedilmesi

Büyük Bir Kaza Yaşandığını Anlamam Durumunda Ne Yapmalıyım?

» Kaza yerinden uzak durun ve olay yerine yaklaşmayın.

» Evdeyseniz pencere ve tüm kapı eşikleri de dahil olmak üzere kapılarınızı kapatınız. Klima çalışan bir ortamdaysanız (ev, araba, işyeri vb.) klima/havalandırmayı kapatınız.

» Etrafınızda bulunan yaşlı/çocuk gibi özel desteğe ihtiyaç duyan kişilerin olduğunu görürseniz güvenli alana yönlendirin. Mümkünse evlerine yönlendirme sağlayınız.

» Acil durum destek ekiplerinin (İtfaiye, Ambulans, Polis, Jandarma vb.) telefon numaralarını gereksiz yere meşgul etmeyiniz.

» Acil durum destek ekiplerince bulunduğunuz yerden çıkmanız istenmiyor ise hareket etmeyiniz.

» Şayet çıkmanız istenirse olay yerinden uzağa, yüksek noktalara doğru yürüyerek gidiniz. Araç kullanmayınız.

» Olası patlama riski nedeniyle açık alevden (örn. Sigara, ocağın yakılması vb.) kaçınız.

Dicle Kimya Dicle Kimya Dicle Kimya Dicle Kimya Dicle Kimya Dicle Kimya Dicle Kimya Dicle Kimya Dicle Kimya Dicle Kimya Dicle Kimya
Dicle Kimya 2019 © Tüm Hakları Saklıdır.
Dicle Kimya Ticaret ve Sanayi A.Ş. kimyevi hammadde sektöründe yaklaşık 42 senelik bir geçmişe sahiptir.

Dicle Kimya A.Ş. olarak boya, ambalaj, temizlik ürünleri, deri, kauçuk, matbaa, tekstil, metal, otomotiv, polyester, mürekkep, emprime baskı, yapı kimyasalları, serigrafi, kodlama gibi birçok çeşitli sektörlere hizmet vermektedir.

İstanbul’un iki yakasında firmamıza ait her biri 5000’er metrekare, toplam 1000 tonun üzerinde tank kapasitesi olan dolum depolama ve üretim tesislerimiz mevcuttur (Tuzla Kimyacılar Organize Sanayi Bölgesi ve Yenibosna, Bahçelievler). Ürün sevkiyatlarımızın tamamı kendimize ait tankerlerimiz ve araçlarımızla yapılmaktadır.

Ürünlerimiz:
Aseton
Balata Temizleyici (Hekzan’dan üretim)
Butil Glikol
Butil Asetat
Cyclohexanone (Siglohekzanon)
Deri Kimyasalı
Di Etilen Glikol (DEG)
Etil Asetat
İzobutanol
Izo Propil Alkol (IPA)
Matbaa Kimyasalı
Metil Asetat
Mono Etilen Glikol (MEG)
Metil Etil Keton (MEK)
MIBK (Metil İzoButil Keton)
Metilen Klorid
Mono Propilen Glikol (MPG)
N-Butanol
Perkloretilen
PM (Metil Proxitol)
PMA (Metil Proxitol Asetat)
Stren Monomer
TMP (Tri Metil Propan)
Trikloretilen
Endüstriyel Tiner (Toluen’den Üretim)
Fırın Tiner (Ksilen’den Üretim)
Fırın Tiner SN (Solvent Nafta’dan Üretim)
Fırın Tiner 100 (Solvesso 100’den üretim)
Kokusuz Tiner D40
Kokusuz Tiner D60
Selülozik Tiner
Sentetik Tiner (White Spirit’ten Üretim)
ENGLISH

Kamu Bilgilendirme Metni

1. AMAÇ

Bu doküman; Dicle Kimya Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’nin faaliyetleri sırasında, muhtemel endüstriyel kazaların önlenmesi için uyguladığı tedbir ve önlemler hakkında ilgili tarafların (Halk/kamu birimleri/ziyaretçileri vb.) bilgilendirilmesi için hazırlanmıştır.

2. KAPSAM

02.03.2019 tarihli 30702 sayılı yayınlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmeliğin Ek-1‘inde yayınlanan ve bu tehlikeli maddelerden Dicle Kimya Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’nin faaliyetleri sırasında depoladığı/kullandığı veya operasyonlarına dahil ettiği proseslerdeki faaliyetleri kapsar.

3. TANIM VE TARİFLER

BKÖP: Büyük Kaza Önleme Politikası

Kuruluş: Dicle Kimya Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

Yönetmelik: Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik

4. BKÖP FAALİYETLERİ HAKKINDA KAMUOYUNA BİLGİLENDİRME

4.1.Kuruluşun İsmi ve Tam Adresi:

Kuruluşun faaliyet belgesinde kayıtlı ticari ismi; Dicle Kimya Ticaret ve Sanayi A.Ş. olup Aydınlı-KOSB Mahallesi Tuna Caddesi No:4 Tuzla/İstanbul adresinde faaliyetlerini yürütmektedir.

4.2.Kuruluşun’un Yönetmelik Kapsamı

Dicle Kimya Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik Madde-7’de belirtilen gerekliliklere uygun bir şekilde Çevre, Şehircilik ve İklimlendirme Bakanlığı bildirim sistemini kullanarak gerekli beyanlarını yapmış ve alt seviyeli kuruluş olarak belirlenmiştir. Kuruluş kapsamı gereği bu yönetmeliğe tabidir ve madde-10’da hazırlanması istenen “Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi’ni” hazırlayarak kayıt altına almıştır.

4.3.Kuruluşun Faaliyeti Hakkında Basit Özet Bilgi

İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi, Tuna Cad. No:4 Tepeören mevkiinde, 4756,92 m2 yüzölçümlü alan üzerinde, 750 m2 yüzölçümlü kapalı alanda yer almaktadır. Kuruluş “Solvent Bazlı Sıvı Malların Depolanması, Pazarlanması ve Tiner İmalatı” konularında faaliyet göstermektedir.


Kimyasal Maddelerin Firmadaki Sınıflandırma Kategorileri

1-Alkoller

2-Solventler

 

Firmada Bulunan Tehlikeli Maddelerin SEA Yönetmeliği Zararlılık İşaretleri ve Tehlike Tanımları

  

Tanımlama

Kategori

Zararlılık Açıklaması

 

P5C Alevlenir Sıvılar

 

P-Fiziksel Kategori

 

H225: Kolay alevlenir sıvı ve buhar.

H226: Alevlenir sıvı ve buhar. 

 

 

H1 (Akut Toksik)

H3 (BHOT)

 

 

H- Sağlık Kategorisi

H301 + H311 + H331: Yutulduğunda, ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda toksiktir.

H370: Organlarda hasara yol açar (Gözler, Merkezi sinir sistemi).

 

E2 (Sucul Ortam İçin Zararlı)

 

E- Çevre Kategorisi

H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki


4.4.Büyük Kazaya Sebep Olabilecek Tehlikeli Maddelerin Temel Zararlılık Açıklamaları

Çevre, Şehircilik ve İklimlendirme Bakanlığına bildirilen kimyasalların temel zararlılık kodları bilgileri aşağıdaki gibidir.
4.5.Kuruluşta Büyük Bir Kaza Olması Durumunda Yapılacaklara Dair Bilgi

4.5.1. Kuruluş İçerisinde Uygulanacak Adımlar

Yukarda belirtilen tehlikeli maddelerden kaynaklı büyük endüstriyel bir kaza yaşanması durumunda fabrika içerisinde hazırlanan ve dökümante edilmiş olarak bulunan “Acil Durum Eylem Planı” direktifleri doğrultusunda acil durum yönetimi başlatılarak planda belirtilen gereklilikler uygulamaya alınır.

· Kuruluş içerisinde uygun donanıma sahip, eğitimli bireylerden oluşan acil durum müdahale ekipleri bulunmaktadır. Bu birimler olay yerine gider ve olay yeri güvenliğini kendini riske etmeyecek şekilde sağlar.

· Bir yandan olay yeri güvenliği sağlanmaya çalışırken, bir yandanda olaya müdahale edilmek üzere bağlı bulunulan Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İtfaiye Birimi aranarak olay ihbarı gerçekleştirilir. Talep edilmesi durumunda aşağıdaki bilgileri paylaşılır.

o Kazanın oluşumu ve gelişim seyri.

o Acil durumu yönetmekle sorumlu olan kişinin isim ve iletişim bilgileri.

· Kuruluş içerisindeki acil durum müdahale ekibi, İtfaiye, acil servis hizmetleri ve kolluk kuvvetlerinin olay yerine ulaşması ile acil destek hizmetlerinin himayesine girer ve tüm kontroller artık bu servisler ile sağlanır. Gerekli müdahale yöntemleri uygulanarak olay kontrol altına alınır.

· Olayın nedenleri ve tekrarlanmaması için alınması gereken önlemlerin neler olduğu ile ilgili değerlendirme toplantıları yapılır ve kayıt altına alınır.


4.5.2. Olay Sırasında Kuruluş Çevresinde Bulunanların Yapması Gerekenler


 

Kuruluşta Yaşanacak Büyük Endüstriyel Kazadan Nasıl Haberim Olur?

·        Televizyon kanalları ve radyo frekansları ile

·        Acil durum destek ekiplerinin sirenleri (İtfaiye, Ambulans, Polis, Jandarma, Sivil Toplum Örgütleri vb.

·        Anonslar (Duyuru vb.)

 

Tehlikeli Bir Durum/Endüstriyel Bir Kaza Olduğunu Nasıl Anlarım?

·        Olay yerindeki görsel izlenimler (Ateş, duman vb.)

·        Yüksek bir patlama sesinin duyulması

·        Her zamanki doğal durumdan farklı bir koku hissedilmesi

·        Göz ve boğazda yanma hissi/tahriş duygusu

·        Mide bulantısı gibi beklenmeyen durumların hissedilmesi

Büyük Bir Kaza Yaşandığını Anlamam Durumunda Ne Yapmalıyım?

» Kaza yerinden uzak durun ve olay yerine yaklaşmayın.

» Evdeyseniz pencere ve tüm kapı eşikleri de dahil olmak üzere kapılarınızı kapatınız. Klima çalışan bir ortamdaysanız (ev, araba, işyeri vb.) klima/havalandırmayı kapatınız.

» Etrafınızda bulunan yaşlı/çocuk gibi özel desteğe ihtiyaç duyan kişilerin olduğunu görürseniz güvenli alana yönlendirin. Mümkünse evlerine yönlendirme sağlayınız.

» Acil durum destek ekiplerinin (İtfaiye, Ambulans, Polis, Jandarma vb.) telefon numaralarını gereksiz yere meşgul etmeyiniz.

» Acil durum destek ekiplerince bulunduğunuz yerden çıkmanız istenmiyor ise hareket etmeyiniz.

» Şayet çıkmanız istenirse olay yerinden uzağa, yüksek noktalara doğru yürüyerek gidiniz. Araç kullanmayınız.

» Olası patlama riski nedeniyle açık alevden (örn. Sigara, ocağın yakılması vb.) kaçınız.

Dicle Kimya Dicle Kimya Dicle Kimya Dicle Kimya Dicle Kimya Dicle Kimya Dicle Kimya Dicle Kimya Dicle Kimya Dicle Kimya Dicle Kimya
Dicle Kimya 2019 © Tüm Hakları Saklıdır.
ENGLISH

Kamu Bilgilendirme Metni

1. AMAÇ

Bu doküman; Dicle Kimya Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’nin faaliyetleri sırasında, muhtemel endüstriyel kazaların önlenmesi için uyguladığı tedbir ve önlemler hakkında ilgili tarafların (Halk/kamu birimleri/ziyaretçileri vb.) bilgilendirilmesi için hazırlanmıştır.

2. KAPSAM

02.03.2019 tarihli 30702 sayılı yayınlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmeliğin Ek-1‘inde yayınlanan ve bu tehlikeli maddelerden Dicle Kimya Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’nin faaliyetleri sırasında depoladığı/kullandığı veya operasyonlarına dahil ettiği proseslerdeki faaliyetleri kapsar.

3. TANIM VE TARİFLER

BKÖP: Büyük Kaza Önleme Politikası

Kuruluş: Dicle Kimya Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

Yönetmelik: Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik

4. BKÖP FAALİYETLERİ HAKKINDA KAMUOYUNA BİLGİLENDİRME

4.1.Kuruluşun İsmi ve Tam Adresi:

Kuruluşun faaliyet belgesinde kayıtlı ticari ismi; Dicle Kimya Ticaret ve Sanayi A.Ş. olup Aydınlı-KOSB Mahallesi Tuna Caddesi No:4 Tuzla/İstanbul adresinde faaliyetlerini yürütmektedir.

4.2.Kuruluşun’un Yönetmelik Kapsamı

Dicle Kimya Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik Madde-7’de belirtilen gerekliliklere uygun bir şekilde Çevre, Şehircilik ve İklimlendirme Bakanlığı bildirim sistemini kullanarak gerekli beyanlarını yapmış ve alt seviyeli kuruluş olarak belirlenmiştir. Kuruluş kapsamı gereği bu yönetmeliğe tabidir ve madde-10’da hazırlanması istenen “Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi’ni” hazırlayarak kayıt altına almıştır.

4.3.Kuruluşun Faaliyeti Hakkında Basit Özet Bilgi

İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi, Tuna Cad. No:4 Tepeören mevkiinde, 4756,92 m2 yüzölçümlü alan üzerinde, 750 m2 yüzölçümlü kapalı alanda yer almaktadır. Kuruluş “Solvent Bazlı Sıvı Malların Depolanması, Pazarlanması ve Tiner İmalatı” konularında faaliyet göstermektedir.


Kimyasal Maddelerin Firmadaki Sınıflandırma Kategorileri

1-Alkoller

2-Solventler

 

Firmada Bulunan Tehlikeli Maddelerin SEA Yönetmeliği Zararlılık İşaretleri ve Tehlike Tanımları

  

Tanımlama

Kategori

Zararlılık Açıklaması

 

P5C Alevlenir Sıvılar

 

P-Fiziksel Kategori

 

H225: Kolay alevlenir sıvı ve buhar.

H226: Alevlenir sıvı ve buhar. 

 

 

H1 (Akut Toksik)

H3 (BHOT)

 

 

H- Sağlık Kategorisi

H301 + H311 + H331: Yutulduğunda, ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda toksiktir.

H370: Organlarda hasara yol açar (Gözler, Merkezi sinir sistemi).

 

E2 (Sucul Ortam İçin Zararlı)

 

E- Çevre Kategorisi

H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki


4.4.Büyük Kazaya Sebep Olabilecek Tehlikeli Maddelerin Temel Zararlılık Açıklamaları

Çevre, Şehircilik ve İklimlendirme Bakanlığına bildirilen kimyasalların temel zararlılık kodları bilgileri aşağıdaki gibidir.
4.5.Kuruluşta Büyük Bir Kaza Olması Durumunda Yapılacaklara Dair Bilgi

4.5.1. Kuruluş İçerisinde Uygulanacak Adımlar

Yukarda belirtilen tehlikeli maddelerden kaynaklı büyük endüstriyel bir kaza yaşanması durumunda fabrika içerisinde hazırlanan ve dökümante edilmiş olarak bulunan “Acil Durum Eylem Planı” direktifleri doğrultusunda acil durum yönetimi başlatılarak planda belirtilen gereklilikler uygulamaya alınır.

· Kuruluş içerisinde uygun donanıma sahip, eğitimli bireylerden oluşan acil durum müdahale ekipleri bulunmaktadır. Bu birimler olay yerine gider ve olay yeri güvenliğini kendini riske etmeyecek şekilde sağlar.

· Bir yandan olay yeri güvenliği sağlanmaya çalışırken, bir yandanda olaya müdahale edilmek üzere bağlı bulunulan Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İtfaiye Birimi aranarak olay ihbarı gerçekleştirilir. Talep edilmesi durumunda aşağıdaki bilgileri paylaşılır.

o Kazanın oluşumu ve gelişim seyri.

o Acil durumu yönetmekle sorumlu olan kişinin isim ve iletişim bilgileri.

· Kuruluş içerisindeki acil durum müdahale ekibi, İtfaiye, acil servis hizmetleri ve kolluk kuvvetlerinin olay yerine ulaşması ile acil destek hizmetlerinin himayesine girer ve tüm kontroller artık bu servisler ile sağlanır. Gerekli müdahale yöntemleri uygulanarak olay kontrol altına alınır.

· Olayın nedenleri ve tekrarlanmaması için alınması gereken önlemlerin neler olduğu ile ilgili değerlendirme toplantıları yapılır ve kayıt altına alınır.


4.5.2. Olay Sırasında Kuruluş Çevresinde Bulunanların Yapması Gerekenler


 

Kuruluşta Yaşanacak Büyük Endüstriyel Kazadan Nasıl Haberim Olur?

·        Televizyon kanalları ve radyo frekansları ile

·        Acil durum destek ekiplerinin sirenleri (İtfaiye, Ambulans, Polis, Jandarma, Sivil Toplum Örgütleri vb.

·        Anonslar (Duyuru vb.)

 

Tehlikeli Bir Durum/Endüstriyel Bir Kaza Olduğunu Nasıl Anlarım?

·        Olay yerindeki görsel izlenimler (Ateş, duman vb.)

·        Yüksek bir patlama sesinin duyulması

·        Her zamanki doğal durumdan farklı bir koku hissedilmesi

·        Göz ve boğazda yanma hissi/tahriş duygusu

·        Mide bulantısı gibi beklenmeyen durumların hissedilmesi

Büyük Bir Kaza Yaşandığını Anlamam Durumunda Ne Yapmalıyım?

» Kaza yerinden uzak durun ve olay yerine yaklaşmayın.

» Evdeyseniz pencere ve tüm kapı eşikleri de dahil olmak üzere kapılarınızı kapatınız. Klima çalışan bir ortamdaysanız (ev, araba, işyeri vb.) klima/havalandırmayı kapatınız.

» Etrafınızda bulunan yaşlı/çocuk gibi özel desteğe ihtiyaç duyan kişilerin olduğunu görürseniz güvenli alana yönlendirin. Mümkünse evlerine yönlendirme sağlayınız.

» Acil durum destek ekiplerinin (İtfaiye, Ambulans, Polis, Jandarma vb.) telefon numaralarını gereksiz yere meşgul etmeyiniz.

» Acil durum destek ekiplerince bulunduğunuz yerden çıkmanız istenmiyor ise hareket etmeyiniz.

» Şayet çıkmanız istenirse olay yerinden uzağa, yüksek noktalara doğru yürüyerek gidiniz. Araç kullanmayınız.

» Olası patlama riski nedeniyle açık alevden (örn. Sigara, ocağın yakılması vb.) kaçınız.

Dicle Kimya Dicle Kimya Dicle Kimya Dicle Kimya Dicle Kimya Dicle Kimya Dicle Kimya Dicle Kimya Dicle Kimya Dicle Kimya Dicle Kimya
Dicle Kimya 2019 © Tüm Hakları Saklıdır.