Dicle Kimya Dicle Kimya Dicle Kimya Dicle Kimya Dicle Kimya Dicle Kimya Dicle Kimya Dicle Kimya Dicle Kimya Dicle Kimya Dicle Kimya
Dicle Kimya 2019 © Tüm Hakları Saklıdır.
Dicle Kimya Ticaret ve Sanayi A.Ş. kimyevi hammadde sektöründe yaklaşık 42 senelik bir geçmişe sahiptir.

Dicle Kimya A.Ş. olarak boya, ambalaj, temizlik ürünleri, deri, kauçuk, matbaa, tekstil, metal, otomotiv, polyester, mürekkep, emprime baskı, yapı kimyasalları, serigrafi, kodlama gibi birçok çeşitli sektörlere hizmet vermektedir.

İstanbul’un iki yakasında firmamıza ait her biri 5000’er metrekare, toplam 1000 tonun üzerinde tank kapasitesi olan dolum depolama ve üretim tesislerimiz mevcuttur (Tuzla Kimyacılar Organize Sanayi Bölgesi ve Yenibosna, Bahçelievler). Ürün sevkiyatlarımızın tamamı kendimize ait tankerlerimiz ve araçlarımızla yapılmaktadır.

Ürünlerimiz:
Aseton
Balata Temizleyici (Hekzan’dan üretim)
Butil Glikol
Butil Asetat
Cyclohexanone (Siglohekzanon)
Deri Kimyasalı
Di Etilen Glikol (DEG)
Etil Asetat
İzobutanol
Izo Propil Alkol (IPA)
Matbaa Kimyasalı
Metil Asetat
Mono Etilen Glikol (MEG)
Metil Etil Keton (MEK)
MIBK (Metil İzoButil Keton)
Metilen Klorid
Mono Propilen Glikol (MPG)
N-Butanol
Perkloretilen
PM (Metil Proxitol)
PMA (Metil Proxitol Asetat)
Stren Monomer
TMP (Tri Metil Propan)
Trikloretilen
Endüstriyel Tiner (Toluen’den Üretim)
Fırın Tiner (Ksilen’den Üretim)
Fırın Tiner SN (Solvent Nafta’dan Üretim)
Fırın Tiner 100 (Solvesso 100’den üretim)
Kokusuz Tiner D40
Kokusuz Tiner D60
Selülozik Tiner
Sentetik Tiner (White Spirit’ten Üretim)
ENGLISH
ÜRÜNLER
Dicle Kimya Dicle Kimya Dicle Kimya Dicle Kimya Dicle Kimya Dicle Kimya Dicle Kimya Dicle Kimya Dicle Kimya Dicle Kimya Dicle Kimya
Dicle Kimya 2019 © Tüm Hakları Saklıdır.
ENGLISH
ÜRÜNLER

ÜRÜNLER

DİCLE KİMYA 2024 ÜRÜN LİSTESİ
 
ASETON
BUTİL ASETAT
BUTİL GLİKOL
BUTİL GLİKOL ASETAT
BUTİL DİGLİKOL 
BUTİL DİGLİKOL ASETAT
CYCLOHEXANONE
DERİ KİMYASALI
Dİ ETİLEN GLİKOL (DEG)
ETİL ASETAT
İZO BUTANOL
İZO PROPİL ALKOL (IPA)
MATBAA KİMYASALI (ETİL ALKOL'DEN ÜRETİM)
METİL ASETAT
METİL ETİL KETON (MEK)
MONO ETİLEN GLİKOL (MEG)
METİL İZO BUTİL KETON (MİBK)
METİLEN KLORİD (MC)
MONO PROPİLEN GLİKOL (MPG)
N.BUTANOL
PERKLORETİLEN PERKLORETİLEN (BEFAR - ÇİN / ORJ. VARİLDE)
PERKLORETİLEN (SPOLCHEMIE - ÇEKYA / ORJ. VARİLDE
PM
PMA
STREN MONOMER
TRİMETİLPROPAN (TMP)
BALATA TEMİZLEYİCİ (HEGZAN'DAN ÜRETİM)
ENDÜSTRİYEL TİNER (TOLUEN'DEN ÜRETİM)
FIRIN TİNER (KSİLEN'DEN ÜRETİM)
FIRIN TİNER SN (SOLVENT NAFTA'DAN ÜRETİM)
FIRIN TİNER 100 (SOLVESSO 100)
FIRIN TİNER 150 (SOLVESSO 150)
KOKUSUZ TİNER H (ISOPAR-H)
KOKUSUZ TİNER D-40
KOKUSUZ TİNER D60
KOKUSUZ TİNER D-80
KOKUSUZ TİNER D-100
SELÜLOZİK TİNER
SENTETİK TİNER (WHITE SPIRIT'TEN ÜRETİM)
 

Ürünler tankerli, varilli veya IBC'li olarak olarak temin edilebilmektedir.
Sevkiyatlar kendi tankerlerimiz ve araçlarımız ile yapılmaktadır.
Dicle Kimya Dicle Kimya Dicle Kimya Dicle Kimya Dicle Kimya Dicle Kimya Dicle Kimya Dicle Kimya Dicle Kimya Dicle Kimya Dicle Kimya
Dicle Kimya 2019 © Tüm Hakları Saklıdır.